987791001077+ 07733543036
Info@AbarPardazesh.com
آموزش
آموزش

دانش فنی تنها بخشی از مجموعه مهارت‌های یک مدیر فناوری اطلاعات است.

 

دانش فنی تنها بخشی از مجموعه مهارت‌های یک مدیر فناوری اطلاعات است. مهارت‌های فنی همواره برای مدیر فناوری اطلاعات یکی از الزامات است تا بتواند گروه خود را حمایت کرده و به آن‌ها در حل مشکلات فنی کمک کند و یا با وساطت در زمان مشکلات، تصمیم‌گیری و توافقات، به حل مسائل کمک کند در همین راستا شرکت ابر پردازش آسیا با استفاده از اساتید مجرب و توانمند زمینه آموزش را برای علاقه‌مندان و کارکنان حوزه فناوری اطلاعات ادارات و سازمان‌ها فراهم نموده است و با برگزاری دوره‌های تخصصی و ارائه مدارک معتبر از سازمان‌های مرتبط، سعی در بهبود مستمر سطح علمی کارکنان و مدیران سازمان‌ها و آگاهی ایشان از آخرین دانش روز را دارد.