987791001077+ 07733543036
Info@AbarPardazesh.com
اعلام حریق
اعلام حریق

امروزه از دستگاه‌های اعلام حریق به‌طور گسترده در ساختمان‌ها و اماکن مسکونی و صنعتی استفاده می‌شود

امروزه از دستگاه‌های اعلام حریق به‌طور گسترده در ساختمان‌ها و اماکن مسکونی و صنعتی استفاده می‌شود تا خسارت‌های ناشی از حریق را به حداقل برسانند و همچنین برای اطلاع دادن به ساکنین ساختمان‌ها در مواقع بروز حریق از سیستم اعلام حریق استفاده می‌شود تا حتی‌الامکان از تلفات جانی در بروز حریق جلوگیری شود. سیستم اعلام حریق برای تشخیص حریق از اثرات سه‌گانه آن یعنی دود، حرارت و شعله استفاده می‌نماید. به‌طورکلی دستگاه‌های اعلام حریق در دو نوع عادی و هوشمند ساخته‌ می شوند. شرکت ابر پردازش آسیا با توجه به اهمیت سیستم اعلام حریق و خسارات ناشی از آن، طراحی و مشاوره اعلام حریق را با تأییدیه آتش‌نشانی و بر اساس استانداردهای روز دنیا مانند استانداردهای NFPA, EN54, LPCB, UL,   انجام داده و کارفرما را درزمینهٔ اجرای سیستم اعلام حریق و خرید تجهیزات اعلام حریق و ملحقات آن و همچنین نگهداری و تعمیر سیستم اعلام حریق آموزش خواهد داد، قابل‌ذکر است درزمینهٔ اجرای سیستم اعلام حریق،  نصب و استقرار تجهیزات سیستم اعلام حریق، طبق استاندارد BS 5839 و کابل‌کشی طبق استاندارد BS 6207 انجام می‌گیرد .