987791001077+ 07733543036
Info@AbarPardazesh.com
نام پروژه :
سیستم نظارت تصویری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر
توضیحات :
طراحی ، اجرا و پیاده سازی سیستم های پیشرفته نظارت تصویری که امکان پایش تصویر سراسری سازمان را فراهم می کند.
خدمات ارائه شده :
تجهیز به سیستم نظارت تصویر پیشرفته از برندهای Panasonic و Vivotech
مدت زمان اجرای پروژه :
20 روز
بازدید شده :
۲۱۹